ASSISTENT / OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

Mon Jul 2 10:40:00 2018

OP on Soome juhtiv finantsteenuste grupp, kelle missiooniks on edendada oma klientide arengut, turvalisust ja heaolu. OP pakub oma äri- ja institutsioonilistele klientidele erinevaid pangandus-, kahjukindlustus- ja varahaldusteenuseid ning eraisikutele laiaulatuslikku pangandus- ja kindlustusteenuste valikut. Eestis tegutseb OP korporatiivpangana suurte ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

OP Corporate Bank plc Eesti filiaali on oodatud

ASSISTENT

kelle töö peamiseks eesmärgiks on klientide sujuva teenindamise ning kontori korrashoiu tagamine. Mitmekülgsete tööülesannete hulka kuuluvad telefonikõnedele vastamine ja külaliste vastuvõtt, kohtumiste ja reiside korraldamine, abistamine erinevate ürituste korraldamisel, kontoritarvete ja muu vajaliku tellimine, koosolekute protokollimine; samuti kliendihaldurite toetamine turundus- ja müügimaterjalide ettevalmistamisel ning sotsiaalmeedia koordineerimine. Tegu on tähtajalise töölepinguga.

Sobid hästi meie meeskonda, kui sul on:

  • Eelnev sarnase töö või klienditeeninduse kogemus
  • Tööd toetav haridus ning oskused
  • Head suhtlemis- ja koostööoskused, oled iseseisev, positiivne ja algatusvõimeline
  • Väga hea eesti ning inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, hea arvutioskus

Pakume omalt poolt huvitavat tööd eduka rahvusvahelise panganduskontserni professionaalses meeskonnas, kaasaegset töökeskkonda ja häid töötingimusi.

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga 29. juuliks k.a. MPS Eesti e-posti aadressile: mps.eesti@mps.ee. Lisainfo tel. 683 0350, konsultant Maarika Luht, assistent Aili Meidra.