HALDUSJUHT/MPS Eesti klient

Wed May 15 15:44:00 2019

MPS Eesti kliendiks on Kirde-Eestis asuv rahvusvaheline tootmisettevõte, kelle meeskonnaga on oodatud liituma:
MPS Eesti клиент - международная производственная компания, базирующаяся на Cеверо-Bостоке Эстонии, ищет специалистов на следующие должности:

HALDUSJUHT / МЕНЕДЖЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ОБОРУДОВАНИЮ

Töökirjeldus / Описание работы:
• Organiseerib ja tagab haldusosakonna ladusa funktsioneerimise
• Vastutab meeskonna töö organiseerimise ja töötajate arendamise eest
• Tagab, et tehniliste seadmete ja süsteemide toimimine vastaks tehnilistele nõuetele, tuleohutuseeskirjadele jne.
• On võimeline teostama väiksemaid remonditöid
• Osaleb hankeprotsessides tarnijatele tehniliste spetsifikatsioonide ning nõuete ettevalmistamises
• Osaleb osakonna eelarve koostamises ning vastutab kulude haldamise eest
• Kontrollib ning jälgib osakonna eelarve ratsionaalset kasutamist

- Организация и обеспечение плавной работы oтделa;
- Ответственность за организацию работы команды, мотивацию и развитие персонала;
- Oбеспечение работы технического оборудования и систем в соответствии с техническими требованиями, выполнения норм пожарной безопасности и т.д.;
- Умение самостоятельно выполнять мелкий ремонт;
- Участие в подготовке технических заданий на закупку;
- Участие в составлении бюджета затрат;
- Контроль рационального использования ресурсов.

Nõuded kandidaadile / Требования:
• Tehniline haridus
• Aktiivsus, hea reageerimis- ning organiseerimisvõime
• Hoolsus ja ausus
• Sarnane töökogemus (eelistatult tootmisettevõttes)
• Hea vene keele oskus kõnes ja kirjas

- Cреднее специальное образование / техническое образование;
- Активность и умение быстро понять ситуацию и организовать работу;
- Cтарательность и честность;
- Oпыт работы в аналогичной должности (в идеале, в производственной компании);
- Умение читать и писать на русском языке.

Pakume / Мы предлагаем:
• Tööd motiveeritud professionaalses meeskonnas
• Võimalus ühineda ambitsioonikate eesmärkidega ettevõttega
• Vastutusrikast ametikohta
• Motiveerivat töötasu
• Huvitavaid väljakutseid ning võimalust oma oskusi arendada ja väärtuslikke kogemusi saada
• Otsustusvabadust

- Работу в команде мотивированных профессионалов;
- Возможность присоединиться к компании, преследующей амбициозные цели;
- очень ответственнyю должность;
- привлекательные условия оплаты труда;
- Разнообразие увлекательных задач, также возможность адаптировать свои навыки и получить бесценный опыт
- Свободy в принятии решений.

Kandideerimiseks palume saata vene- või ingliskeelne CV koos motivatsioonikirjaga 2. juuniks k.a MPS Eesti e-postile: mps.eesti@mps.ee. Lisainfo tel. 683 0350, konsultant Maarika Luht ja Evald Pärni.

Eсли Вас заинтересовала данная позиция отправьте до 02.06.2019 (включая) резюме на русском или английском языке с письмом мотивации на электронную почту mps.eesti@mps.ee. Дополнительная информация по тел. 683 0350, консультанты Маарика Лухт и Эвальд Пярни.