SISELOGISTIKA JUHT/MPS Eesti klient

Wed May 15 15:46:00 2019

MPS Eesti kliendiks on Kirde-Eestis asuv rahvusvaheline tootmisettevõte, kelle meeskonnaga on oodatud liituma:
MPS Eesti клиент - международная производственная компания, базирующаяся на Cеверо-Bостоке Эстонии, ищет специалистов на следующие должности:

SISELOGISTIKA JUHT / МЕНЕДЖЕР ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКЕ

Töökirjeldus / Описание работы:
• Vastutab meekonna töö organiseerimise, töötajate motiveerimise ning arendamise eest (meeskonnas on hetkel üle 10. inimese)
• Organiseerib ettevõtte siselogistikat: kaupade transporti ladude ning tootmisüksuste vahel.
• Vastutab kaupade õigeaegse vastuvõtmise, tooraine tootmisliinidele / tsehhidesse toimetamise ja kaupade sorteerimise eest

- Ответственность за организацию работы команды, мотивацию и развитие сотрудников (в настоящее время более 10 сотрудников);
- Oрганизация внутренней логистики компании: перевозки между складами и отдельными цехами;
- Ответственность за своевременное получение товаров, поставку сырья на производственные линии /мастерские и сортировка товаров.

Nõuded kandidaadile / Требования:
• Tehniline haridus
• Aktiivsus, hea reageerimis- ning organiseerimisvõime
• Positiivne suhtumine, ausus, hea suhtlemisoskus
• Hea vene keele oskus kõnes ja kirjas
• Töökogemus sarnasel ametikohal või logistika, laonduse, tootmise valdkonnas

- Высшее / cреднее специальное образование;
- Активность, способность быстро понять ситуацию и организовать работу;
- Позитивное отношение, честность и хорошие коммуникативные навыки;
- Умение свободно общаться, читать и писать на русском языке;
- Аналогичный опыт работы или опыт работы в области логистики, складирования или производства.

Pakume / Мы предлагаем:
• Tööd motiveeritud professionaalses meeskonnas
• Võimalus ühineda ambitsioonikate eesmärkidega ettevõttega
• Vastutusrikast ametikohta
• Motiveerivat töötasu
• Huvitavaid väljakutseid ning võimalust oma oskusi arendada ja väärtuslikke kogemusi saada

- Работy в команде мотивированных профессионалов;
- Возможность присоединиться к компании, преследующей амбициозные цели;
- должност высокой ответственности;
- привлекательные условия оплаты труда;
- Разнообразие увлекательных задач, а также возможность адаптировать свои навыки и получить бесценный опыт.

Kandideerimiseks palume saata vene- või ingliskeelne CV koos motivatsioonikirjaga 2. juuniks k.a MPS Eesti e-postile: mps.eesti@mps.ee. Lisainfo tel. 683 0350, konsultant Maarika Luht ja Evald Pärni.

Eсли Вас заинтересовала данная позиция отправьте до 02.06.2019 (включая) резюме на русском или английском языке с письмом мотивации на электронную почту mps.eesti@mps.ee. Дополнительная информация по тел. 683 0350, консультанты Маарика Лухт и Эвальд Пярни.