MPS Talentide hindamine

Igale ametikohale sobivaima talendi leidmine.

Õnnestunud hindamine algab ametikohal õnnestumiseks vajalike eelduste määratlemisega. Otsene juht on parim vajalike oskuste määratleja: ta teab ametikoha eesmärke, töötingimusi, töökeskkonda ja kolleege. Me säästame juhti kriteeriumite analüüsist ning hindamiseks sobivate meetodite valimisest. Tuginedes oma aastatepikkusele hindamiskogemusele saame valida iga konkreetse hindamise jaoks sobivaimad meetodid.

MPS-i usaldusväärne hindamisprotseduur annab infot kandidaadi kompetentside, tugevuste ja arendamist vajavate külgede kohta. Töökohal õnnestumine algab motivatsioonist, nõuab vajalikke kompetentse ja teostub läbi sobiva tööstiili. Me hindame kõiki neid parameetreid erinevate küsimustike, testide ja intervjuude abil, samuti kasutame rühmatöid ja iseseisvaid ülesandeid.

Hindamine toetab tööandja positiivset kuvandit

Me kogume MPS hindamises osalenud kandidaatidelt regulaarselt tagasisidet. Tunneme uhkust rahulolevate kandidaatide ning enda professionaalse lähenemise üle, mis toetab meie klientide HR protsesse ning tööandja kuvandit.

Põhjalik ja läbimõeldud tagasiside kliendile kindlustab, et hindamise kaudu saadud teavet kasutatakse õigesti. Kandidaadid saavad soovi korral samuti tagasisidet, mida nad saavad kasutada isikliku arengu hüvanguks.