MPS Balti riikides

MPS on juhtimise, strateegiliste personalilahenduste ning muutuste juhtimise valdkonna ekspert, mis on esindatud kõigis Balti riikides - meie kontorid asuvad Eestis Tallinnas, Lätis Riias ning Leedus Vilniuses. MPS esindustes töötavad seeniorkonsultandid pakuvad meie klientidele professionaalseid teenuseid nagu Executive Search, värbamine, juhtimise audit, coaching, outplacement ning hindamine.

Koostöös meie rahvusvaheliste võrgustikega suudab MPS Baltic vastata rahvusvaheliste klientide nõudmistele. Kohalikku kultuuri hästi tundvad seeniorkonsultandid tagavad seeläbi protsesside õnnestumise.

MPS pakub tuge nii üksikisikute kui meeskondade tugevuste parimaks kasutamiseks, tagamaks häid tulemusi kõigis tööelu etappides. MPS hindamised on tõhus tööriist kõigis tööalastes situatsioonides, kus on vajadus hinnata juhtide, töötajate ning tööle kandideerijate kompetentse, tugevusi ning arendamist vajavaid külgi.

Me viime süstemaatiliselt läbi uurimusi identifitseerimaks kriteeriume, mis aitavad inimestel oma karjääris õnnestuda. Tunneme ära need, kellel on konkreetse organisatsiooni ning situatsiooniga sobivad kompetentsid, motivatsioon ja tööstiil.

Seeniorkonsultandid on coachideks nii üksiktöötajatele kui meeskondadele, et aidata neil saavutada organisatsiooni jaoks olulisi tulemusi. Tulemusliku organisatsiooni ülesehitamine vajab tihtipeale abi väljastpoolt, inimeselt, kes suudab ära tunda olulisimad probleemid ja arenguvajadused.

MPS lahendused on alati põhinenud motiveeritud asjatundjate tööl, mida toetab 40-aastane efektiivsete ja vastutustundlike personalijuhtimise praktikate kogemus. Meie kompetents on ühendatud põhjaliku tööalase käitumise tundmisega ning teadmistega tänase ärimaailma väljakutsetest..

Oma enam kui 40-aastase töökogemuse põhjal teame, et hea juhtimine ning motiveeritud töötajad on ärilise edukuse aluseks. Meie missiooniks on luua väärtuslik kasv igaühele!

 

MPS Estonia is part of Expert Search.

Expert Search is a service created by Business Finland that helps Finnish SMEs go international. Business Finland employs 600 professionals in 40 offices overseas and in 20 regional offices in Finland.  

 

MPS Enterprises Ltd and its offices in China, the Baltics and Finland is a proud member of Panorama Search.

  

MPS Enterprise Ltd. is a proud member of AESC and commits to the AESC Code of Professional Practice and Standards of Excellence.