MPS Talentide otsing

MPSi värbamisteenused tagavad lahenduse kõikide värbamisega seotud väljakutsete jaoks. Ükskõik, kas soovite leida ühte võtmeisikut või luua firma värbamisstrateegiat, on meie eksperdid teile selles abiks. MPSi värbamisteenused sisaldavad avalikku ja kombineeritud otsingut.

MPS Talentide Otsing on alati „rätsepatööna“ kliendi vajaduste jaoks koostatud lahendus. Uue töötaja palkamine on organisatsioonile suur investeering. Oleme seetõttu välja arendanud unikaalsed tööriistad leidmaks just õige töötaja antud töökoha ja organisatsiooni jaoks. Avalik otsing on laia haardega lahendus

Ettevõtte maine tööandjana muutub järjest olulisemaks, kui konkurents talentide leidmiseks tiheneb. Nähtavus õigesti valitud meedias huvi äratava kuulutusega on hindamatuks eeliseks õige sihtrühmani jõudmisel. Ligitõmbav meedialahendus loob ligitõmbavat tööandjakuvandit ja jõuab ka nende inimesteni, kellel on sobivad kompetentsid, kuid kes hetkel aktiivselt tööd ei otsi.

Avalik otsing säästab ka tööandja resursse. Huvi äratav ja õigele sihtrühmale suunatud kuulutus toetab positiivset tööandjakuvandit ning tugevdab brändi. Kui värbamisprotsessiga tegelevad vahetud juhid ja kogenud HR konsultandid koos, väheneb värbamise ebaõnnestumise risk oluliselt. Samuti võimaldab kandidaadi poolt valikuprotsessi käigus sooritatud hindamine teda coachingu kaudu toetada, mis kiirendab uue töötaja sisseelamist. Seega tasub hoolikalt teostatud valikprotsess rahalise investeeringu kiiresti tagasi.

Pakume tervikteenust koos garantiiga

MPS toodab tõelist lisaväärtust nii kliendile kui kandidaatidele. Meie teenus loob töökollektiivis valmiduse uue töötaja valikuks ja annab otsustajatele väärtuslikku tagasisidet töökollektiivi hetkeseisu kohta. Töökollektiivi analüüsiga tagame, et valik vastab organisatsiooni strateegilistele eesmärkidele. Me ei jäta ettevõtet ja väljavalitud kandidaati üksi ka pärast õnnestunud värbamisprotsessi, vaid toetame töösuhte käivitumist. Meie eesmärk on leida teie vajadustele vastav töötaja kiiresti, efektiivselt ja tööandja jaoks võimalikult vähese vaevaga. Meie rahvusvaheline võrgustik võimaldab teostada värbamist ka välismaalt ja välismaale.

Kombineeritud otsing– kiire ja mugav

MPS kombineeritud otsing on parim valik juhul, kui värbamisega on kiire , kuid te ei soovi teha järeleandmist kvaliteedis. Kliendi soovi korral haldame ise kogu värbamisprotsessi, kaasa arvatud finalistide valik, ja leiame ka pingelise ajakava korral sobivaima kandidaadi antud ametikoha jaoks.

Kombineeritud otsing ühendab endas sihtotsingu ning avaliku otsingu eelised. Oma erinevate kontaktivõrgustike kaudu suudab MPS kiiresti ja efektiivselt leida potentsiaalsed kandidaadid, kes hetkel uute väljakutsete järgi ringi vaatavad. Kombineeritud otsingu sihtotsinguaspekt on suunatud eelkõige potentsiaalsetele kandidaatidele, kelle kompetentsid ning karjäärisituatsioon sobivad otsitava ametikohaga. Avaliku otsingu tööriistadest kasutame kokkuleppel kliendiga nii erinevaid traditsioonilisi meediakanaleid kui sotsiaalmeediat, mille kaudu jõuame soovitud sihtrühmani.

Kombineeritud otsingu eesmärk pole ainult ametikoha kiire täitmine, vaid ka ametikoha profiilile sobivaima inimese leidmine. Kliendile esitletavad kandidaadid läbivad esmalt intervjuud ja hindamise, mille läbi ebaõnnestumise risk väheneb.

 

   Executives can access career resources at BlueSteps.

BlueSteps, the confidential career management service of the Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC), provides executives with best-in-class career management solutions to assist them in planning their career, tracking their goals, and increasing their visibility to AESC member executive search firms in 70+ countries.

Get started at BlueSteps.