MPS Talendijuhtimine

Organisatsiooni edukus sõltub juhtkonna võimest ära tunda, tunnustada ja hoida andekaid spetsialiste, kes annavad ettevõttele turul konkurentsieelise. MPS Leading Talent programm keskendub organisatsioonide, juhtkonna ja juhtide arendamisele, arvestades indiviidi potensiaali. Hea juhtimine võimaldab töötajal leida oma potensiaal ning saavutada oma arengueesmärgid.

Meie liidrioskuste arenguprogrammi kvaliteedi põhituum on kliendi ettevõtete tegevuse ja olemuse ning inimeste töökäitumise mõistmine. Arenguprogrammi tegevus planeeritakse koostöös kliendiga ning rakendatakse pragmaatilisel viisil, mis keskendub ressursside ja lahenduste leidmisele.

MPS Leading Talent progammis kasutame organisatsiooni ja juhtimise uurimiseks ja arendamiseks erinevaid hindamismeetodeid, juhtimisstiili ja isiksuse analüüse, erinevaid nõustamis- ja tööprotsessi lihtsustavaid meetodeid ning coachingut.

News

The 5 ways you can get a better career without changing jobs - job tips by HR and people management consultancy Penna

08.02.16

Disconnect to Connect - When families disconnect, they connect

11.01.16

Talents and Careers - how to combine them?

27.10.15