Enne hindamist

Teid on kutsutud hindamisele. Palju õnne! Olete läbinud tiheda konkursi sõela ning teid peetakse väga tugevaks kandidaadiks. Hindamisel selgitatakse välja teie oskused ja võimed, mis on ametikoha täitmisel eelduseks. Hindamise käigus saadakse ülevaade teie eesmärkidest, tööharjumustest, motivatsiooniteguritest jms. Kui teil on vaja eritingimusi seoses kirjutamise, lugemise vms, siis andke neist teada, kui teid hindamisele kutsutakse. Meile on oluline, et hindamine mööduks mõlemale osapoolele sujuvalt.

Kuidas hindamiseks ette valmistuda?

Kontrollige üle pisidetailid nagu aadress ja kellaaeg, et jõuaksite õigeks ajaks kohale. Kui olete autoga, selgitage välja parkimisvõimalused. Isiklikud- ja tööasjad sättige nii, et hindamisepäeval saaksite täielikult keskenduda. Kui hindamine läheb üle lõunaaja, saate meie kontori lähedal lõunastada. Riietuge nagu harilikul tööpäeval.

Hindamisele ei ole vaja kaasa võtta kvalifikatsioonitunnistusi või sertifikaate, kui teil ei paluta seda teha. Testide tegemisel on teil võimalus eelnevalt lahendada näidisülesandeid, et testiga tutvuda.

Intervjuu

Et intervjuuks valmistuda, võite veelkord üle vaadata eeldused täitmisel oleval ametikohal ning kuidas teie nendele vastate. Intervjuu on hindamisel konsultandile kõige olulisem, kuna testide tulemusi hinnates arvestatakse intervjuul öeldut. Teil on võimalus anda endast, oma oskustest ja eesmärkidest võimalikult täpne ülevaade, et konsultant saaks hinnata teie sobivust ametikohale.

Kui teil on hindamise kohta küsimusi, siis lisainfot saab e-maili teel: mps.eesti@mps.ee.