Pärast hindamist

Meie konsultant informeerib Teid intervjuu järgselt tulevastest plaanidest ja tegevustest, lähtuvalt sellest, milline on hindamise eesmärk. Näiteks, kui on tegemist juhtimisoskust hindavate testidega või juhtimisuuringutega, siis hindamisprotsessile järgneb ka coaching. Koostöös konsultandiga leitakse ideid hindamises välja tulnud tugevuste, ressursside rakendamiseks ja tehakse kindlaks kõige soodsamad tingimused ja tugisüsteemid edasiseks arenguks.

Olete kutsutud uuele hindamisele?

Võib juhtuda, et olete meil varem hindamisel käinud ning Teid kutsutakse uuesti hindamisele. Testide tulemused võivad olla kasulikud ja informatiivsed ka veel enam kui aasta pärast hindamisprotsessi, kui Teie elusituatsioon ja tööelu on jäänud enam-vähem muutumatuks. Erinevad töökohad aga eeldavad erinevaid oskuseid, seega hinnatakse võimeid, oskusi, omadusi erinevalt lähtuvalt ametikohast, kuhu inimest otsitakse. Lisaks sellele on hindamise kokkuvõte koostatud iga positsiooni kohta eraldi ja tööandja ei või kasutada eelmist kokkuvõtet ilma teie nõusolekuta. Sel juhul on soovitav küsida konsultandilt arvamust eelmise hindamise kokkuvõtte kasutatavuse kohta.

MPS säilitab hindamise kokkuvõtteid kaks aastat, pärast seda need hävitatakse. Värbamisteenuseid kasutanud kliendid säilitavad hindamise kokkuvõtteid vastavalt oma ettevõtte arhiveerimispoliitikale.