Business Coaching

Business Coaching-teenuse eesmärk on saavutada arengus püsivaid positiivseid muutusi. Business Coaching on seotud alati konkreetse ettevõttega. Peamiselt pööratakse tähelepanu ettevõtte edukuse parandamisele ning personaalsele arengule. Koostöös coaching-konsultantidega määratletakse nii organisatsiooni kui indiviidi eesmärgid.

Coaching ärgitab õppima läbi enesevaatluse. Coachingu abil leitakse oma sisemised ressursid, kasvatatakse enesekindlust ja pannakse paika prioriteedid oma töös. Samuti on coachingu läbinud inimesed ümber hinnanud senised töömeetodid ning avastanud uusi tõhusamaid tegutsemismudeleid. Professionaalsed coaching-konsultandid toetavad indiviidi muutuste protsessis, aitavad üle saada takistustest ning lahendada erinevaid esilekerkivaid probleeme.

Business Coachingu protsessi tulemused on mõõdetavad ning me soovitame teil kasutada erinevaid teste ning küsimustikke (nt. MPS 360 ° arengu analüüs ) nii protsessi eelselt kui järgselt, et saada arengust konkreetne ülevaade.

Business Coachingut saab kasutada nii üksikisiku, grupi kui ka nende mõlema koosluse puhul, näiteks juhtimismeeskonna puhul. Coaching arendab ettevõtte juhtimisstiili rohkem nõustava lähenemisviisi suunas.

MPS aitab oma klientide organisatsioonides arendada ja edendada coachingu kultuuri, pakkudes coachingu koolitust juhtivtöötajate või ettevõttesisestele koolitajatele.

MPS on süstemaatiliselt investeerinud coaching-kultuuri loomisesse.