Leadership Development

Juhtimismeeskonna arendamine

MPS juhtimismeeskonna arendamise programmi käigus hinnatakse juhtkonna tegevust seoses töökeskkonnaga, strateegiliste eesmärkidega ja organisatoorse juhtimisega. Lisaks sellele analüüsime juhtkonna tulemuslikkust, selle liikmete tegevust ja potentsiaali.

Juhtimismeeskonna arendamise programmi protsess soodustab eduka strateegia rakendamist ja meeskonnas sünergia saavutamist. Juhtimismeeskonna hindamise ja arendamise protsessis tuleb välja juhtkonna hetkeolukord, mis aitab meil üheskoos kliendiga välja selgitada kõige olulisemad arengusuunad ning edendada süstemaatilist juhtkonna tegevuse arendamist.

See arendamistöö aitab juhtimismeeskonna tööd koordineerida ja liikmetel keskenduda olulisele, kasutades ära iga meeskonnaliikme erinevused ning vabastades nii meeskonna ressursid.

Meie kliendi ärile orienteeritud lähenemisviis koos praeguse majandusliku olukorra ja probleemide arvestamisega tagab juhtimismeeskonna uuenemis- ja arenemisvõimelisuse. 

Liidrioskuste arendamine

Head liidrioskused on eduka ettevõtte alustalaks. Hea juhtimisega ettevõttes tunnevad töötajad end motiveeritult ning töötavad palju efektiivsemalt. MPSi liidrioskuste arendamise programmi teenustega tugevdatakse juhtimist nii indiviidi kui ka organisatsiooni tasandil. Arenguprotsessis omandavad juhid endale ainuomase juhtimisstiili.

Personaalne liidrioskuste analüüs ja MPS 360° arenguanalüüs annab juhile:

  • tagasisidet oma juhtimistöö kohta
  • tagasisidet, et tugevdada eneseteadlikkust
  • aluse oma isikliku arenguplaani koostamiseks

Juhtimise arendamise auditid toetavad karjääri ja eesmärkide planeerimise, muutuste ja juhtkonna arendamise keerulisi protsesse.

MSP liidrioskuste arendamise programm annab ettevõtte juhtkonnale ülevaate juhtimise hetkeolukorrast ning pakub erinevaid viise, kuidas muuta juhtimine süstemaatiliseks, motiveerivaks, innustavaks ja hästitoimivaks.

MPS liidrioskuste arendamise programm sobib ideaalselt:

  • juhtimisvõtete ühtlustamiseks
  • juhtivtöötajate uute juhtimisoskuste arendamiseks
  • kogenud juhtide senise juhtimisstiili täiendamiseks coachingu lähenemisviisidega

MPS toetab organisatsioone muudatuste tegemisel, mil oskuslik juhtimine on eriti vajalik, personalile ja juhtivtöötajatele korraldatavate coachingu- ja treeningprogrammidega. Lisaks sellele on meil meetodid, mida saab rakendada organisatsiooni kultuuri analüüsimiseks ning ettevõtetesiseste muudatuste kiirendamiseks, kui on ees ühinemised või võetakse kasutusele uued strateegiad.