MPS Outplacement

Outplacement programm on organisatsioonist lahkuva töötaja coaching-programm, mis toetab inimest karjääri- ja elumuutuste teel. Peamine eesmärk on toetada töölt lahkuvat töötajat vastavalt tema oskustele, motivatsioonile ja iseloomule uue töö, õppimisvalikute või muu karjäärijätku võimalikult kiirel leidmisel.

Inimeste vajadused ja eesmärgid on erinevad ning sellest lähtuvalt hõlmab outplacementprotsess iga olukorra eraldi käsitlemist, individuaalsete omaduste väljaselgitamist ja reaalse tööotsingu toetamist. Programm aitab minimeerida muutusest tingitud negatiivset mõju eelkõige lahkuva töötaja, aga ka organisatsiooni seisukohast.

Inimesed on kõik erinevad ja oluline on meeles pidada, et isiklikud vajadused ja eesmärgid on olemuslikult individuaalsed. On terve hulk erinevaid tegureid, mis meid sealjuures mõjutavad: isiklik motivatsioon, tahtejõud, eesmärgistatuse tase, finantsiline olukord, sotsiaalne surve, mentaalne ja füüsiline võimekus, kompetentside taust ja kogemus.

Outplacement protsessis on oluline ka ära tunda ja mõista konkreetse inimese reaktsiooni muutustele, kas muutustes nähakse potentsiaali uueks võimaluseks või riski läbikukkumiseks.

Oma koha ja tee leidmine eeldab tuge professionaalilt. Tagasiside, mis on saadud Outplacement coachingu programmidest on konstruktiivne ja innustav. Need, kes on osalenud Outplacement programmis, rõhutasid eriti oma rahulolu toimunud enesearengu protsessi üle. Nii mõnedki osalejad on leidnud uue suuna oma karjääris, teised uue huvitava töö, kus asju saab teha teisiti ja teise nurga alt. Paljudel on õnnestunud avardada oma oskusi.

Meie töö on püüda ära tunda, toetada, suunata klientide enda ressursside vabastamist sellisel viisil, et nad saaksid liikuda edasi uute ja tasuvate kogemuste poole. Outplacement coachingu protsessi tähtsaim osa kliendi jaoks on siira ja konstruktiivse innustamise kogemine, vaatamata sellele, et seistakse silmitsi suurte muutustega.

Organisatsiooniliste muutuste toetamine

Lisaks Outplacement programmile pakume oma klientidele toetust muutuste teostamistel organisatsioonis, näiteks Outplacement juhtimist coachingu abil. Eesmärgiks on aidata neid töötajaid, kes on vastutavad töösuhete lõpetamise eest, mõista nende kohustusi ja vastutust töösuhte lõpetamise situatsioonis ning anda neile oskused kõneluste läbiviimiseks vastavuses seadustega ja hoides inimese väärikust.

Olulised muutused organisatsioonis võivad kergelt luua ebakindlustunde. Outplacement coaching juhtidele ja muule personalile on spetsiaalselt koostatud tulemaks toime erinevate situatsioonidega ja pakub läbiproovitud ning töökindlaid, väga praktilisi rakendusi.